Search form

KINṘEŪKÖ 12:14

14Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Röh ang öre nö sirōngkūö nö sat sumkam yĕn höng kösngö elmat ò ap kikōnyö yöng ò? Hökngen ò nö sat sumkam nö öpikūö nö lā uk ngam elyöngö ngaich keuheūt hë min angū-ö, ngaich kēhötvö min anga-aṅ nö hēk.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index