Search form

KINṘEŪKÖ 12:8

8Kôta ṙô Chin min vë-ekūö ò, meūkö, öt ṙô tö tönyatngö; ngaich anga-aṅ min nö meuk ngam Mā Tēv: kūöyòh an öt pa-ekūö an chōichô i ngòh tarik Chu, in Môsös?

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index