Search form

KINṘEŪKÖ 13:16

16Anū-ö nun në minë-nyö yik tarik tahīnngö Môsös nö ulāikömatre tök panam. Ngaich Môsös nö kaheūkö Ōsiā kikōnyö kūön Nön nö Yôsuā.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index