Search form

KINṘEŪKÖ 13:20

20Öp inlahen ap panam inrē, yē e nö tötëḵ hēk yĕn tö iyāich, yĕn chōnu in e, hēk yĕn rö-ö. Uh yī-ö pinhë-eṅvkūö inrē, kumtö nup ṙòng chōn aṅ ngam panam inrē. Hē nup ṙòng angkūr mu-urĕhnyi nganāvö an angū-ö hē e.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index