Search form

KINṘEŪKÖ 13:26

26Kiröönngöre cha-a nö ngaich, ngaich yih nö in Môsös, in Āròn, in yik ṙôngö kūön Israĕl inrē nö ṙòkhöre, el inchōnngö Pēran, nö i Kātēs; kumtö nup ṙô cha-a nö in cha, nö in yik ṙôngö yik tarik nö ṙòkhöre, hameuktö uk ṙòng chōn ngam panam inrē nö in cha.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index