Search form

KINṘEŪKÖ 13:27

27Ngaich vë-eny nang ò cha-a nö ngö ṙô, Tachta in ip panam öp chūök tinīnngö ih tö meh, kô-en öp nö töhëmö aṅkūö tö aṅteh hönī inrē; ngih ön yih ṙòng aṅ in e.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index