Search form

KINṘEŪKÖ 13:30

30Ngaich Kalēp nö tahngö ṙô yik tarik nö i kūö Môsös, nö ngö ṙô, Tā-a töi ngaich kē-ĕ e ilööṙen kiröönngöre: tön kô-òren in mihôiṅ tö e.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index