Search form

KINṘEŪKÖ 13:31

31Ngaich pöri yik tarik yik hol ò nö kiröönngöre nö ngö ṙô, Ötkô in kiröönngöre la-al yip tarik; pò cha nö kalēḵ tö hī.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index