Search form

KINṘEŪKÖ 14:11

Vë-elkui Yik Tarik Ang Môsös

11Ngaich ngam Mā Tēv nö ngö ṙô tö Môsös, Irô-òten aich min vē tarik nö öt kūöngenre tö Chu? Irô-òten aich min inrē nö öt ṙātö ellōnre nö in Chu, nö ngaich nö pōyen nuk minkahngö tī Chu in cha?

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index