Search form

KINṘEŪKÖ 14:14

14Ngaich cha-a min nö vë-eny e nö i vē aṅ ngih panam: hāngö Man tö cha Më-eṅ Mā Tēv Öm ellōn vē tarik, pò Meh Më-eṅ Mā Tēv Öm kôta mineūkö, i kui cha inrē ngam taṙul Meh nö sökhaka, urēhĕkūö cha inrē Më-eṅ kiröönngöre el ngam taṙul tö sakāmö, ane inrē tameūyö tö el hatööm.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index