Search form

KINṘEŪKÖ 14:19

19Vë-ekūö Meh chin, aṙē-ĕl tökööl vē tarik sā ṙôkö ngam miṙēlōn Meh, sā Meh ngaich aṙēlö vē tarik, löktö kūö Aikup söl ing töngamuh.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index