Search form

KINṘEŪKÖ 14:23

23Kô-òngrit yip min nö öt meuk ngam panam ngam kinlēḵngô Chu i yip yöng cha, ötrēhĕn min cha-a nö meūkö e yip tötkūöngen tö Chu:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index