Search form

KINṘEŪKÖ 14:24

24Höng Kalĕp ngòh tarik Chu, pò ò nö tahëngö aṅ in tö ma-alaha, ngaich keuheūtlöre nö tömrit Chu, anga-aṅ min tökētu tö Chu nö im panam ngam chahūhuh ò nö ngaich, ngaich yip kūön ò min nö hayōmö e.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index