Search form

KINṘEŪKÖ 14:27

27Irô-òtö manööyö Öich min i ngih tötlöök ṙôngö tarik, vē mihiṙeūtkôre nö lā-alkūö Chu? Hang ṙô yip kūön Israĕl Chin nö hiṙeūtkôre, nö lā-alkūö Chu.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index