Search form

KINṘEŪKÖ 14:28

28Ngö ṙô man tö cha, Ngö ṙô an ngam Mā Tēv, Sā Chu Öich tö-aṅ, sā ṙô yīö tö elnang Chu, ngatī tī Chū-ö min tö yīö:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index