Search form

KINṘEŪKÖ 14:3

3Angū-ö önguh lökten ngam Mā Tēv nö kēten hī i ngih panam, öi pôḵ sanët? Pôḵ fanël yin min vē pīhö hī tö vē kun kūön hī inrē; röh öi öre ĕhten havan i Aikup?

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index