Search form

KINṘEŪKÖ 14:35

35Chū-ö Chin Mā Tēv töṙô-òv, kô-en Chin min ngatī tī in ngih tötlöök ṙôngö tarik nö ṙòkhöre, vē mahamūlöre nö lā-al Chu: el ngih inchōn yin min nö keuheūt, in e inrē min nö kapah.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index