Search form

KINṘEŪKÖ 14:40

40Chōholre cha-a ngaich nö ka-eūilökūö tö peuheū, ngaich yônlö nö i kui ap rôngö, nö ngö rô, Yĕh meuk, ihih īni, ngaich in hōḵ chuh ip chūök ṙô ngam Mā Tēv nö kilēḵngôre: pò ih ngaich köölöfālen.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index