Search form

KINṘEŪKÖ 14:9

9Höng un ahôṙiṙen ngam Mā Tēv, ui rēhĕn pahë-ekūö tö yip tarik aṅ ngam panam; tön höng nyā-aṅkūö hī yip; öt lanakluvö yip nö in re, ngaich in hī ngam Mā Tēv: ui pa-ekūö tö cha.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index