Search form

KINṘEŪKÖ 15:10

10Ngaich më-eṅ min ketö tö-ôkö tökētu vāin ròngti i töhĕng hin (2 Lītöör), ip tökētu nö löktökūö tameūyö, tötahūsa nö i ngam Mā Tēv.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index