Search form

KINṘEŪKÖ 15:26

26Ngaich ṙòkhöre min yip ṙôngö kūön Israĕl nö aṙēlöngö tö yip aṅ tahëng inrē mi-iyöng in cha; pò e nö öt töhutölhangṙen tö tī yip tarik nö ṙòkhöre.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index