Search form

KINṘEŪKÖ 15:28

28Ngaich min ngam kūönṙô nö vī inlām tökööl ngam tarik tölōḵngen, hē ò nö öt hutölhangṙen nö köölöfālen nö i kūö ngam Mā Tēv, ngaich vī inlām tökööl ò anga-aṅ; ngaich aṙēlöng min anga-aṅ.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index