Search form

KINṘEŪKÖ 15:30

30Ngam tarik pöri tamölngenre pòrô nö töfötnyu nö i patī hēk inrē pòrô nö aṅ tahëng anga-aṅ mahachōichngö minë-eny ngam Mā Tēv; ngaich anga-aṅ min tarik nö rökiṙen nö i yip tarik ò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index