Search form

KINṘEŪKÖ 16:17

17Kö kēḵ nup chūök lōpān re yī-ö chaplö aṅ u tö lōpān ngaich kö kētö u nö i kūö ngam Mā Tēv; nëtòng taneui anāi chūök lōpān, kö kumtö chūök lōpān re më-eṅ, tö Āròn.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index