Search form

KINṘEŪKÖ 16:24

24Vë-ekūö yip ṙôngö tarik, ngö ṙô, Kē-ĕngre yin ṙā-ang i chīṙö ngam inrūkui Kōrah, Tatān, Apirām inrē.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index