Search form

KINṘEŪKÖ 16:26

26Ngaich vë-ekūö yik ṙôngö tarik anga-aṅ, nö ngö ṙô, Vë-ekūö yīö chin, kē-ĕngre yin tö në rūkui vē tötlöök tarik, ane inrē un lūölka nup chehen cha, hòṅ yīö öt ṙāpngö i nup tökööl cha.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index