Search form

KINṘEŪKÖ 16:28

28Ngaich ngö ṙô Môsös, Ihih yin min akahalōn tö ngam Mā Tēv nö tīnten chu la-ëvṙen tö në nö ṙòkhöre; tön rö-ö chin kanahanglōnre la-ëvṙen tö u.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index