Search form

KINṘEŪKÖ 16:29

29Yē vē tarik nö kinpaha tö töha-eh kinpaha taṙòkhöre tarik, hēk inrē yē cha nö chöhka tö tösā chinöhkö taṙòkhöre tarik; ngaich rö-ö chū-ö tö tīntu tö ngam Mā Tēv.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index