Search form

KINṘEŪKÖ 16:3

3Hamūlöre cha-a ngaich nö lā-alkūö Môsös, Āròn inrē, ngaich ngö ṙô tö cha, Yahhen nan nā-aṅ hakôngenre, yĕh meuk vē ṙôngö tarik nö töhet nö ṙòkhöre, in cha an nā-aṅ hapōilöre lātulöng tö vē ṙôngö aṅ im Mā Tēv,

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index