Search form

KINṘEŪKÖ 16:30

30Yē ngam Mā Tēv pöri nö vīten tufömngöre, ngam tumlat inrē nö luvā-anykūöre, nö mīkten cha inrē, nö holre tö nup taṙòkhöre chehen cha, nö chuh lā taṙeūḵ cha-a nöng aṅ nö el chūök tökapah; ngaich yī-ö min akaha elmat tö vē tarik nö tömināich tö ngam Mā Tēv.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index