Search form

KINṘEŪKÖ 16:31

31Ngaich hē ò nö keuheūtö ṙô tö në ṙô, ngaich ngam tumlat elröön cha nö lavëköiny kūö, öt tapta nö in höö:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index