Search form

KINṘEŪKÖ 16:32

32Luvā-anykūöre ngaich ngam tumlat, ngaich ngeūkten cha, tö yik aṅ patī cha, ṙòkhöre yik tarik aṅ in Kōrah ṙòkhöre inrē nup chehen cha.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index