Search form

KINṘEŪKÖ 16:37

37Vë-ekūö Ēlīasör öp kikōnyö kūön ap kūönṙô Āròn, hòṅ ò nö kē nup chūök lōpān, nö ṙā-ang im chūök u nö ökngö ngaich pirātkūö ngam tameūyö më-eṅ umuaṅ; tön töhet nun.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index