Search form

KINṘEŪKÖ 16:40

40Nö inköpkölōn yik kūön Israĕl, hòṅ yip aṅ tahëng, yip töt lamökngörit Āròn, nö öt haröhtöre nö föng lōpān nö i kūö ngam Mā Tēv; hòṅ ò nö öt sā Kōrah, tö yik hol inrē: sā ṙô ngam Mā Tēv nö vë-ekūö ò nö lökten in Môsös.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index