Search form

KINṘEŪKÖ 16:46

46Ngaich ngö ṙô Môsös tö Āròn, Kē ngam chūök lōpān re man, chaplö aṅ e tö tameūyö aṅ i minë el ngam tahāklö, chaplö aṅ e inrē tö lōpān, ngaich kētö e ka-eūyen im ṙôngö tarik, ngaich vī inlām tökööl cha: tön ngaich ök lanīnö nö ṙā-ang im Mā Tēv: ngaich an ngam lanëlngö nö rĕhtenre.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index