Search form

KINṘEŪKÖ 16:5

5Ngaich vë-ekūö Kōrah anga-aṅ yik ṙôngö yik hol ò inrē, nö ngö ṙô, Ip peuheū an min ngam Mā Tēv nö hameuktö yip tarik re, ane inrē hameuktö yip töhet, ngaich hōten cha min Anga-aṅ nö yihtöre nö haröhtöre nö in Ò: anga-aṅ min öp katöllö Ò nö hōtu min tö Ò nö yihtöre nö haröhtöre nö in Ò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index