Search form

KINṘEŪKÖ 17:10

10Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Ṙātö ngam tinkung Āròn hēk nö i kūö ngam minkahngö kanô-en, nö ṙātu minkahngö yip kūön Israĕl nö ahôngö chöngö; hòṅ meh keuheūten tī tö ngam unyëḵa tö cha nö lā-al kūö meh, hòṅ cha nö öt kapah.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index