Search form

KINṘEŪKÖ 18:1

La-en Yik Kūönṙô Tö Yik Lēvi

1Ngaich ngam Mā Tēv nö ngö ṙô tö Āròn, Keun tökööl ngam töhet chūök man tö yip kikōnyö kūön meh, holkūöre min tö yip aṅ patī ap yöng meh: keun tökööl re yī-ö öi kūönṙô inrē.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index