Search form

KINṘEŪKÖ 18:11

11Më-eṅ meh an angū-ö; ngam kahëtö cha inlōnti tö hatāilöng, ṙòkhöre inrē yip kūön Israĕl tökuvāyö kinëti: kētö u Chin in meh, in yip kikōnyö kūön meh, in yip kikōnyö kūön meh, in yip kikānö kūön meh inrē hol meh, nö lumnööṙö örheūheu: ṙòkhöre yip töt mūmu el patī meh nyā-aṅ e min.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index