Search form

KINṘEŪKÖ 18:13

13Nup lanòhlòng chōn nö ṙòkhöre i panam cha, nup kahëtö cha nö i ngam Mā Tēv, më-eṅ meh min anū-ö; ṙòkhöre yip töt mūmu el patī meh nyā-aṅ u min.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index