Search form

KINṘEŪKÖ 18:19

19Ṙòkhöre nup tö hatāilöng tökētu aṅ i nup töhet, nup kahëtö yip kūön Israĕl nö i ngam Mā Tēv, kētö u chin ngaich in meh, in yip kikōnyö kūön meh, in yip kikānö kūön meh inrē in meh, nö lumnööṙö meh örheūheu: sāl an kinlēḵngô nö tö-örheūheu nö in meh i kūö ngam Mā Tēv in yip kūön meh inrē nö in meh.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index