Search form

KINṘEŪKÖ 18:20

20Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Āròn, Hö-ö man më-eṅ in cha amīnu tö taṙeūḵ, ötrēhĕn öm minchööḵövö in cha: Chū-ö Chin minchööḵö meh amin meh inrē i yip kūön Israĕl.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index