Search form

KINṘEŪKÖ 18:24

24Pò nup töhĕng i tösöm aṅ in yip kūön Israĕl, nup kahëtö cha nö i ngam Mā Tēv tö hatāilöngö, kētu nup anū-ö tö chu nö amin yip Lēvī, lökten chin ngö ṙô tö cha, Öt amīnu yip min cha-a nö in yip kūön Israĕl.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index