Search form

KINṘEŪKÖ 18:26

26Hēk inrē më-eṅ vë-ekūö yip kūön Lēvī, ngö ṙô, tö cha, Yē yīö kētö töhĕng i tösöm in yip kūön Israĕl nup kahëtö Chu in yīö aṅ in cha nö amin yīö, ngaich yī-ö min kētö tö hatāilöng tökētu aṅ in u nö im Mā Tēv, hĕng i tösöm i nup tösöm.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index