Search form

KINṘEŪKÖ 18:3

3Ngaich cha-a min nö hayōmö meh, höng uh pöri cha-a nö haröhtöre nö i minë chūökṙen ngam töhet chūök, im tahāklö inrē, hòṅ cha nö öt kapah, ötrēhĕn cha-a ötrēhĕn yī-ö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index