Search form

KINṘEŪKÖ 18:4

4Ngaich hamūltu cha-a min nö in meh, ngaich hayōm ngam rūkui manūlö, nup vahīṙen ngam rūkui inrē nö ṙòkhöre: öt yihtöre inrē öp aṅ tahëng min nö röhta nö in yīö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index