Search form

KINṘEŪKÖ 18:6

6Yĕh meuk, tö chu, öich ngaich kē yip mak alaha yīö yip Lēvī nö ṙā-ang i yip kūön Israĕl: inlōntö meh yip, nö kētu nö i ngam Mā Tēv, nö i nup vahīṙen rūkui manūlö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index