Search form

KINṘEŪKÖ 19:13

13Öp töng lamūölkö alaha kupah töng sitih tarik öp tökapah, ngaich rö-ö nö ahetlöre, hachōichngö ngam inrūkui ngam Mā Tēv anga-aṅ: ngaich anga-aṅ min nö rökiṙen nö ṙā-ang in Israĕl: pò ngam mak inrēvngö nö öt kichenytu nö i kui ò, tökuvīö an min anga-aṅ, ṙòngmö in ò min ngam kinvīöṙö ò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index