Search form

KINṘEŪKÖ 19:2

2Angū-ö ön ngih chöngö aṅ im chöngö ngam hachöngten ngam Mā Tēv, nö ngö ṙô, Vë-ekūö yip kūön Israĕl,hòṅ cha nö hĕng nòng kahëti nö in meh tö tangāṅv kan kūön nuā töt pitōtu, öp töt chanôichu alaha, ane inrē öp töt hakeunlöng tö kaneun inröl.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index