Search form

KINṘEŪKÖ 19:21

21Ngaich angū-ö min nö in cha nö chöngö töt chanūhuvṙen: ngaich anga-aṅ ngam lamūölkö ngam mak inrēvngö min nö kuvīö söl harap.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index